Soundfocus

Rijksoverheid

Videoproductie en mediatoegankelijkheid
Soundfocus is in Nederland dé specialist op het gebied van de productie van toegankelijke webvideo’s. Rijksoverheid, gemeenten, semioverheid en bedrijven maken gebruik van onze expertise, waardoor er jaarlijks ruim 1250 online video’s verwerkt worden.

Mediatheek en Rijksportaal
We zijn geautoriseerd om video's aan te leveren via Mediatheek Rijksoverheid zodat projecten direct geschikt zijn voor publicatie op de websites van Rijksoverheid of via Rijksportaal. Daarnaast leveren we ook maatwerkoplossingen met afwijkende specificaties. Bijvoorbeeld voor social media of internationale conferenties. Videotoegankelijkheid volgens WCAG 2.0 AA
Bij de productie wordt vastgehouden aan de Europese toegankelijkheidsstandaard EN 301 549 (tot 2017 de Webrichtlijnen) en de daarbij horende WCAG 2.0 AA prioriteit. Sinds 2017 worden er ook video's volgens AAA prioriteit toegankelijk gemaakt. Voor deze producties worden ook gebarentaal en advanced audio description gemaakt.